Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

AS - 333/2 uređaj s dvije (2) sonde

Sistem centrala AS-333 predviđen je za detekciju eksplozivnih, otrovnih i zapaljivih plinova i para. Pri pojavi određenih plinova ili para iznad praga detekcije sistem daje svjetlosno-zvučnu signalizaciju te uključuje relej kojim se po potrebi mogu vršiti određene komande.

Standardna izvedba centrale AS-333/2 predviđena je za prihvat dvije sonde.

Osnovno napajanje centrala je 230 V AC, 50 Hz i maksimalno 30 VA, uz mogućnost da se po posebnom zahtjevu priredi i napajanje iz DC izvora (akumulatora).

Spajanje sonde sa centralom izvodi se kablovima 3x1,5mm2 kroz uvodnice na dnu centrale. Centrala je ugrađena u plastičnu kutiju čije su dimenzije: 320x260x129 mm3.

Centrala se sa sondom povezuje trožilnim kabelom. Međuspojevi između sonde i kabela u se u "Ex" prostorima izvodi se putem "Ex" razvodne kutije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • napajanje: 230 V, 50 Hz, 30 VA
  • vrijeme pripreme za rad: 3 - 5 minuta (u tom periodu sistem daje"lažni alarm" dok nepostigne stacionarno stanje)
  • predviđen stalni pogon
  • vrijeme detekcije: ispod 2 sekunde
  • radi u intervalu: temperature od -15 do + 40oC
  • vlage od 10 do 90 % RH
  • otporan na vibracije i udarce
  • putem releja (1A, 230V) može vršiti izvršne radnje

AS-332