Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Usluge

Usluge projektantima

Ovisno o vrsti plina, stupnju sigurnosti te prostoru, možemo Vam preporučiti:

Broj i raspored sondi

Unutar "ugroženog" prostora (u tu svrhu potrebna je skica može i rukom – tlocrtne površine s dimenzijama prostora s naznakom položaja potrošača plina – npr. kotlove s mjestom plinskih rampi, ulaze i izlaze, te eventualne prepreke unutar prostora.

Određivanje vrste sonde

Ukoliko imate problem nadziranja proizvodnog, skladišnog ili nekog drugog prostora u kojem imate više vrsta plinova i para, a koje neke od njih mogu biti opasne (eksplozivne i/ili zapaljive i/ili otrovne), opišite nam Vaš problem, a mi ćemo Vam na osnovu dugogodišnjeg iskustva, predložiti sondu – detektor plina koji najbolje odgovara za nadzor "ugroženog" prostora.

Odabir uređaja i sondi

Oznaka za uređaje - centrale:

AS - 333 - za sve plinove i pare osim amonijaka (NH3)
AS - 373
- za amonijak (NH3)

Napomena: Centrale AS - 333 i AS - 373 potpuno su ekvivalentne i istovjetne po svom sadržaju i elektronici, osim što oznaka 373 označava da će se ta centrala koristiti za detekciju amonijaka i to sa pripadajućim sondama koje imaju različito podešene pragove detekcije, ovisno da li nadziru radni ili neradni (drugi) prostor.

Oznaka sonde:

Tip Z-9 - sonda u Ex izvedbi (za zapaljive i eksplozivne plinove i pare)

Usluge naručiteljima i korisnicima

Naručivanje

Prilikom naručivanja naših proizvoda i usluga, koristite našu e_mail adresu, telefaks ili usmeni kontakt, a mi ćemo se u što kraćem vremenu odazvati Vašem zahtjevu.

Rok isporuke opreme

- rok isporuke ovisi o količini i veličini uređaja koji se naručuje, a koji je definiran već u samoj ponudi ili kod samog usmenog/pismenog ugovaranja.

Servisiranje i održavanje

Za ispravan rad uređaja plinodojave važan je njegov godišnji pregled što koji uključuje umjeravanje komplet uređaja i pripadajuće sonde/sondi s izdavanjem Zapisnika, koji vrijedi godinu dana uz pravilno rukovanje. Kao proizvođači, zahtjevamo i preporučamo redovni godišnji pregled – svakih 12 mjeseci.

Napomena: sonda ima svoj vijek trajanja budući je senzor u sondama aktivni kemijski elemenat koji se vremenom "troši" odnosno gubi svoju osjetljivost a što ovisi o uvjetima kojima je izložena sonda kao i o redovnom održavanju.

Sklapanje Ugovora o servisiranju i održavanju

Sklapanje ugovora o servisiranju i održavanju: omogućava i korisniku i nama planiranje servisiranja i održavanja u određenim rokovima, te osigurava kontinuitet održavanja alarmnog sistema i osigurava duži "život" samog sustava.