Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Ostali proizvodi

Dodatna dojava u portirnicu ili sl.

Dodatna dojava stanja uređaja:

Po potrebi i posebnom zahtjevu moguće je izvesti i dojavu stanja uređaja za detekciju plina i u prostore u kojima postoji stalni nadzor (na pr. dojava u portirnicu), pri čemu dojavni uređaj "preslikava" stanje uređaja dojavljujući putem svjetlosno-zvučne signalizacije normalni rad te također eventualnu pojavu alarma na uređaju za detekciju plina.

Dodatna sirena s bljeskalicom tip: SB – 110

Po potrebi i zahtjevu može se isporučiti i dodatna sirena s bljeskalicom (SB) – 12 V DC 110 dB, koja pored zvučne signalizacije daje i svijetleći periodični bljesak i koja se ugrađuje u prostore gdje nije smještena centrala. Za pogon te dodatne sirene s bljeskalicom, potrebno je unutar centrale ugraditi dodatnu elektroniku. Iz tog razloga potrebno je dodatnu sirenu s bljeskalicom naručiti prilikom narudžbe centrale odnosno kompletnog uređaja.

Dodatna sirena

Centrale tipa AS- imaju ugrađenu malu piezo-trubicu te sirenu tip BZ 15 – 12 V DC, 110 dB, koja je smještena na uređaju ili posebno (ovisno o zahtjevu).

Uz tu zvučnu signalizaciju može se po potrebi i zahtjevu isporučiti i dodatna sirena koja se ugrađuje u prostore gdje nije smještena centrala. Za pogon te dodatne sirene, potrebno je unutar centrale ugraditi dodatnu elektroniku te je dodatnu sirenu potrebno naručiti prilikom narudžbe centrale.