Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Plinodojava - zašto i kako

Plinodojavom (ponekad nazvana i detekcija plina ili plinodetekcija) se na siguran i provjeren način omogućava neprekidna kontrola zatvorenih i otvorenih prostora od povećanih koncentracija eksplozivnih, otrovnih i zapaljivih plinova i para.

Čitav niz plinova i para, a koje se koriste na današnjem stupnju tehnologije, predstavljaju moguću opasnost ugrožavanja ljudskog zdravlja i materijalnih dobara. Među gotovo svakodnevno iskorištavanje ulaze: zemni plin (metan), propan, butan, gradski plin, acetilen i vodik, nitrorazređivač (eksplozivni u određenoj koncentraciji sa zrakom) te ugljični monoksid, amonijak i dr. (opasni po zdravlje i mogu ugroziti i život) i putem plinodetekcije treba detektirati njihovu pojavu pri koncentracijama koje su znatno ispod DGE (donja granica eksplozivnosti) odnosno MDK (maksimalno dopuštena koncentracija).

Plinodojava se osigurava ugradnjom alarmnog sistema (uređaja) koji se sastoji od centrale i određenog broja sondi. Centrala se smješta van «zone opasnosti», a sonde se montiraju unutar potencijalno ugroženog prostora. Ako se očekuje prisustvo eksplozivnih plinova i para, ugrađene sonde trebaju biti u «Ex» izvedbi, a što se potvrđuje certifikatom odgovarajuće institucije (Ex-Agencija).

Kod odabira plinodojavnog sustava, važno je znati u koji prostor se ugrađuje oprema, koji prostor treba štititi, odnosno koju namjenu ima za ljudstvo, postrojenja i okoliš.

Granice eksplozivnosti nekih plinova i para

donja granica eksplozivnosti DGE (%)
gornja granica eksplozivnosti GGE (%)

DGE (%) GGE (%)
Acetone 2.6 12.8
Acetylene 2.5 81
Ammonia 15 28
Arsine 5.1 78
Benzene 1.35 6.65
n-Butane 1.86 8.41
iso-Butane 1.80 8.44
iso-Butene 1.8 9.0
Butylene 1.98 9.65
Carbon Disulfide 1.3 50
Carbon Monoxide 12 75
Cyclohexane 1.3 8
Cyclopropane 2.4 10.4
Diethyl Ether 1.9 36
Ethane 3 12.4
Ethylene 2.75 28.6
Ethyl Alcohol 3.3 19
Ethyl Chloride 3.8 15.4
Fuel Oil No.1 0.7 5
Hydrogen 4 75
Isobutane 1.8 9.6
Isopropyl Alcohol 2 12
Gasoline 1.4 7.6
Kerosine 0.7 5
Methane 5 15
Methyl Alcohol 6.7 36
Methyl Chloride 10.7 17.4
Naphthalene 0.9 5.9
n-Heptane 1.0 6.0
n-Hexane 1.25 7.0
n-Pentene 1.65 7.7
Neopentane 1.38 7.22
Neohexane 1.19 7.58
n-Octane 0.95 3.20
iso-Octane 0.79 5.94
n-Pentane 1.4 7.8
iso-Pentane 1.32 9.16
Propane 2.1 10.1
Propylene 2.0 11.1
Silane 1.5 98
Styrene 1.1 6.1
Toluene 1.27 6.75
Triptane 1.08 6.69
p-Xylene 1.0 6.0