Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Reference

U dugogodišnjem radu i poslovanju, razvili smo suradnju s velikim brojem javnih, državnih, poslovnih i privatnih objekata.

Lista referenci obuhvaća korisnike na čitavom području Lijepe naše što u brojkama iznosi preko 1.000 korisnika.

Korisnici:

Ministarstva
Domovi zdravlja županija
Domovi za nezbrinutu djecu
Učenički domovi
Domovi za starije i nemoće osobe
Centri za odgoj i obrazovanje, kulturu
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Opće županijske bolnice
Psihijatrijske bolnice
Zatvorske bolnice
Zdavstvena veleučilišta
Dječji vrtići
Osnovne škole
Srednje škole i gimnazije
Sveučilišta i veleučilišta
Instituti
Gradska poglavarstva i urede državnih uprava
Ambasade
Samostani
Sudovi
Kazališta
Muzeji
Hoteli i hosteli
Koncerni
Agencije
Benzinske postaje
Sportski objekti
Trgovački centri
Marine
Ljekarne
Upravitelji objekata
Stambeni objekti i ostali...