Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Proizvodi

Alarmni sistem za ranu detekciju prisutnosti opasnih plinova i para je elektronički uređaj koji se sastoji od centrale (tip: AS-333 ili AS-373) te određenog broja sondi (detektor plina, detektorska glava, "njuškalo" plina, indikator plina) kojima se detektira prisutnost povećane koncentracije određenog plina ili para.

Centrala alarmnog sistema ugrađuje se van prostora koji se nadzire, dok se sonde ugrađuju unutar tzv. "ugroženog" prostora u kojem postoji vjerojatnost pojave opasne koncentracije plina ili para.

Pogledajte ponudu centrala alarmnog sistema >>

Sonde su izvedene u II 2G Ex ia IIB T4 Gb protueksplozijskoj zaštiti te imaju važeći certifikat.

Pogledajte ponudu sondi >>

Alarmni sistem: AS – 333 i AS- 373 može uz određene vrste sondi detektirati:

  • metan, butan, propan, zemni plin, gradski plin,
  • alkohol, benzin, benzol, aceton, nitro-razrjeđivač,
  • ugljični monoksid,
  • amonijak

Alarmni sistemi se primjenjuju u:

  • kotlovnicama, mikro i mini toplanama,
  • plinsko-redukcijskim stanicama, punionicama plina i rafinerijama,
  • kemijskoj i prehrambenoj (pekare) industriji,
  • garažama i ABK skloništima
  • te po potrebama i u drugim "ugroženim" prostorima.