Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Sonda po posebnoj narudžbi

  • za kontrolu prostora u kojem se pojavljuju koncentracije ili "egzotičnih" opasnih plinova i para ili se pojavljuju različite smjese uobičajenih plinova i para, potrebno je prirediti sondu sa karakteristikama koja optimalno štiti prostor od navedenih takovih koncentracija plinova i para.
  • za pripremu takve sonde po posebnoj narudžbi, potrebno nam je dostaviti moguće raspodjele udjela u smjesi različitih plinova i para, a mi ćemo prema stupnju opasnosti i vjerojatnosti pojavljivanja pojedine koncentracije prirediti sondu koja optimalno štiti potreban "ugrožen" prostor.